Data umieszczenia: 2005-07-29
Uzdrowisko Wysowa S.A.  

Sanatorium Uzdrowiskowe "Biawena" "Uzdrowisko Wysowa" S.A.

Turnusy:
Organizujemy turnusy dla osób niepełnosprawnych:

Wykonujemy hemodializę oraz dializę otrzewnowa.

W cenie turnusu:

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen. Uzdrowisko "Wysowa" S.A. proponuje dla grup zorganizowanych dowóz do ośrodków sanatoryjnych liczony po kosztach własnych pokrywanych przez uczestników turnusu.










Jesteś naszym 3308 gościem
Copyright © 2024
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych